Associació de Veins de Montserrat de Terrassa

Benvinguts blancBienvenidosblanc خوش آمديد

anti1

an2

an3

La nostra historia comença l’any 1957

La creació del barri parteix d’una flux migratori amb necesitats de vivenda per la immigracio interior de tot el territori nacional.

El 1960 es crea la primera associació de caps de familia. Es comença a treballar com a part d’una ciutat com es Terrassa. Fent en primer lloc conciencia de barri.

Creació de l’associació de veïns:

Al voltant de l’any 1970 es crea l'associació de veïns i de joves del      Barri de Montserrat. Així va aparèixer una confrontació amb la anterior associació de caps de família, que ja no donava resposta a les necessitats del barri. A partir d’aquest moment nomes quedarà l'associació de veïns com a representant dels veïns del barri. Aquesta mateixa, sempre ha tingut molt clar que un barri pertany a una ciutat, i a la vegada a una nació, Catalunya.

Per això es comença a treballar amb tot el moviment veïnal de la ciutat, amb els moviments obrers(CC.OO.) i es decideix com a vivendes del sindicat vertical a muntar una coordinadora de tots els barris de Catalunya.

Aixi s' aconsegueix que tot veinat s'impliqui en les decisions de la Associacio de Veins, ja que en participa d'elles.

Degut al exit d'aquest projecte al barri i a traves de la presidencia de la FAVT, aquest mateix ha estat durant 3 anys en funcionament a tota la ciutat, per aconseguir travessar les barreres de la ciutat al adoptar aquest mateix dins de la FAVIBC (federacio d'associacions de vivenda social de catalunya) nombrant responsable d'inmigracio de la mateixa al president actual de la Associacio de veins. No sense tenir grans conflictes amb participacio ciudadana de l'ajuntament de terrassa i la seva politica d'inmigració i participació. Aixi com la participació en el pacte d'inmigracio i ciudadania de catalunya firmat per totes les forçes politiques i socials de catalunya menys el Partit popular. Aportant tota la nostra experiencia, i recollint en aquest pacte moltes de les nostres reivindicacions.

Cronología

 • 1970-1975 
  1. Participació en el projecte urbanístic de Terrassa.  
  2. 2on. Congres de la Cultura Catalana.
 • 1975-1980
  1.   Lluita activa per aconseguir ajuntaments democràtics.
 • 1980-1985 
  1. Creació de la FAVIBC.
 • 1985-2003
  1. Participació activa amb ADIGSA empresa publica d'habitatge social de catalunya per millorar l'estat de les vivendes al barri.
  2. Decadència de la política social al barri fins la renovació de la nova junta que retorna amb la intenció de recuperar l’esperit de resoldre els  problemes que te de nou el barri.
 • 2004-2005
  1. Per sortir de la crisis del moviment veinal i la seva representativitat, es decideix la participacio de tot el veinat sigui o no sigui soci en les eleccions de la junta, donant tota mena d'ajudes a les diferentes propostes de posibles candidatures, Aquestes es realitzaran per un grup de persones independents de la Junta actual.
  2. Creació de la nova Junta, realització de l'enquesta general a tot el barri, sobre les inquietuds dels veïns. Creació del projecte de la AVV. Montserrat.
  3. Reactivació de la millora del barri i de la convivència sota un entorn de multiculturalitat  amb un 80% de immigració extracomunitària. Especialment àrab, provinent de la zona de nador i del riff amb forta conflictivitat per problemes culturals e idiomàtics. Realització del programa de mediació “mediació a les escales”, que forma part del projecte de l’AVV. , per integrar les diferents cultures del  barri i fer possible la convivència a casa i al carrer.
  4. Creació de el Consell de delegats d'escales de l'associació, grup format per tots els delegats de les escales del barri. Totes les decisions que afecten al barri, s'hauran de discutir escala per escala, transmitin la informació recollida per aquest consell a la propia associació de veins.
 • 2005-2009 
  1. Legalització de totes les comunitats de veïns al barri a traves del Grup d'acció Civica de la AVV.
  2. El projecte de mediació de l’AVV del barri comença a donar fruits fora del barri. Conferencies amb altres barris conflictius (la mina de Barcelona, les  torres de rubí). Ajudes al ajuntament amb mediacions al barri de can tusell de terrassa i al barri de guadalhorce i també amb els propietaris de lofts il·legals. Conferencies informatives a partits politics de   Terrassa. Mediació entre moviments veïnals i l’ajuntament de la ciutat de Granollers. Exportació del projecte de mediació del barri a la ciutat.
  3. Seguiment constant del proces d'ubicació dels equipaments necesaris per el barri (Casal Civic) contemplats dins del pla d'equipaments de l'Ajuntament de Terrassa 2009-2018.
  4. Participació activa davant de les administracions per el projecte d'ubicació dels ascensors al barri.

 

Sobre de | Mapa del lloc | Gestio de dades | Contacta | ©2010 Avv. Montserrat Terrassa