Associació de Veins de Montserrat de Terrassa

Benvinguts blancBienvenidosblanc خوش آمديد

mon

mon

mon

Joves Montserrat

 

Durant tota la dècada dels quaranta i inici dels cinquanta s’havia produït a Terrassa un creixement demogràfic molt important, motivat principalment per l’arribada massiva d’immigrants procedents de la resta de regions de l’Estat. Aquest creixement era paral•lel al desenvolupament de la indústria terrassenca durant els anys de la postguerra.
La població del barri de Montserrat de Terrassa pertany a tota una allau de famílies que van arribar a Terrassa durant diverses dècades buscant feina i aixopluc i que es van distribuir per la perifèria de la ciutat. El polígon Montserrat forma part dels tipus de barri dormitori que es van anar bastint en nombrosos indrets de Catalunya. Són construccions que no tenen una autonomia pròpia perquè no tenen recursos que n’assegurin l’economia.
El barri es va començar a construir l’any 1955. L’existència de nombrosos nuclis de barraques, petites cases d’autoconstrucció, rellogament en pisos sense les mínimes exigències sanitàries i d’habitabilitat eren raons suficients per posar en marxa amb urgència polígons com el del barri de Montserrat. L’autoconstrucció havia generat, per la seva banda, zones suburbials sense cap tipus d’urbanització, asfaltat, clavegueram, il•luminació, que eren ocupades per les progressives onades migratòries.
Els terrenys on s’havien d’edificar els blocs de Montserrat estaven situats als afores orientals de Terrassa, passada la riera de les Arenes i al costat de la carretera de Montcada que duu a Sabadell.
Aquest polígon el va promoure la CNS, sindicat vertical franquista, per mitjà del seu instrument destinat específicament a la promoció d’habitatge social, és a dir, l’Obra Sindical del Hogar. En total es van construir 42 blocs, de 4 o 5 alçades, que van significar 542 habitatges en conjunt. Per a la majoria de veïns obtenir un pis al barri va comportar un evident pas qualitatiu en un itinerari iniciat feia anys a les seves regions d’origen.

Per veure tot el projecte de Joves Montserrat feu click en aquest enllaç

Projecte Joves Montserrat

 

Sobre de | Mapa del lloc | Gestio de dades | Contacta | ©2009 Avv. Montserrat Terrassa