Associació de Veins de Montserrat de Terrassa

Benvinguts blancBienvenidosblanc خوش آمديد

mon

mon

mon

Projecte Òmnia

 

Òmnia és un projecte preventiu i socioeducatiu, adreçat a tothom, que treballa amb les noves tecnologies, entenent-les com un mitjà de millora i promoció de l’autonomia de les persones i un element de participació afavoridor de la cohesió social.
Durant tots aquests anys, s'ha generat un ventall important de recursos i d'activitats que s'ha posat a disposició de tota la xarxa, s'ha produït un important aprenentatge per part de tots els agents implicats en el seu desenvolupament, s'ha donat a conèixer el projecte i s'ha implantat àmpliament al territori català.

Tot això ha contribuït a la generació d'un coneixement important, un saber, que dóna resposta als objectius inicials del projecte, molt vigents, i que encara ara tenen moltes oportunitats de desenvolupar-se, d'incrementar-se i d'expandir-se.

La xarxa Òmnia és una eina d’anàlisi de la realitat social i així ha actuat al llarg d’aquests anys, ha possibilitat la Comunicació, és a dir ha col·labora’t en posar en comú els nostres coneixements, ha promogut la Comunitat, ja que ens ha ajudat a trobar i integrar la comunitat i ha fet possible la Cooperació doncs ha permès fer coses junts.

Aquesta web esdevé un espai per recollir, transmetre i compartir tots aquests coneixements i tota aquesta riquesa. Cada protagonista de la Xarxa Òmnia hi trobarà  un espai propi, on podrà fer la seva aportació i trobar les aportacions dels altres.  A la Xarxa-Òmnia, la xarxa de tothom, tots som protagonistes.

 

Sobre de | Mapa del lloc | Gestio de dades | Contacta | ©2009 Avv. Montserrat Terrassa