Associació de Veins de Montserrat de Terrassa

Benvinguts blancBienvenidosblanc خوش آمديد

mon

mon

mon

Pla

Desenvolupament Comunitari

Com a principis bàsics del nostre treball, cal que destaquem com a prèvia que els Plans de Desenvolupament Comunitari parteixen de la concepció de comunitat com a ens viu configurat per la relació de tres protagonistes, la ciutadania, organitzada i no organitzada; els serveis i recursos públics; i finalment les administracions. A partir d’aquest aclariment podem parlar que la nostra intervenció és fonamenta en:


¨    Intervenció social amb criteris de Territorialitat.

En el nostre cas, els barris d’habitatge social i les seves àrees properes com unitat operativa per a intervenir, amb la finalitat de integrar-los als municipis i a les ciutats, fent front a les problemàtiques específiques dels territoris a partir de l’inici de processos participatius.
Aquests barris es van configurar per a l’absorció dels fluxos migratoris dels anys, 60 i 70, sense cap  tipus de planificació  urbanística i amb diferents dèficits i problemàtiques, entre els quals trobem:
**      Falta d’equipaments i infrastructures com escoles, dispensaris mèdics, centres socials, etc.
**      Situació urbanística de incomunicació i exclusió.
**      Degradació d’estructures i de l’entorn.
**      Superpoblació de barris i habitatges.
**      Multiproblemàtiques associades: nivells alts de desocupació, baix nivell formatiu, existència d’absentisme escolar, etc. Configurant-se una sensació de "gueto", d’exclusió i de no integració en paràmetres de “normalitat social”.

¨    Multidimensionalitat

Aconseguir la inclusió dels territoris més desfavorits necessita de respostes globals i transversals les quals han de ser articulades no tant sols des de les administracions públiques sinó també  des de la societat civil, aquest plantejament reforça la idea de corresponsabilitzar als propis veïns dels territoris per tal que també puguin contribuir a la millora de la qualitat de vida dels seus barris.

¨    Partenariat

És un element clau en els Plans de Desenvolupament Comunitari, administracions públiques, institucions privades, entitats i associacions sense afany de lucre, concentren esforços amb la intenció d’aportar respostes globals i eficients, optimitzant al màxim els recursos existents i millorant-los mitjançant la coordinació.
 - En els Plans de Desenvolupament Comunitari impulsats per la FAVIBC trobem  entre el seu partenariat:
- La Generalitat de Catalunya
- El Ministeri de Treball i Assumptes Socials
- 11 Administracions Locals
- 194 associacions i entitats dels barris
- 4 Universitats de l’àmbit català
  ...

 

Sobre de | Mapa del lloc | Gestio de dades | Contacta | ©2009 Avv. Montserrat Terrassa